Nieuws en Opinie

(Voor 'Nieuws uit het portiek': zie het menu links)
 
 
Urgenda eist klimaatmaatregelen van de overheid
 
21 novembder 2012 - De duuzaamheidsorganisatie Urgenda vindt dat de Nederlandse overheid het nu wel lang genoeg heeft laten afweten als het om klimaatbeleid gaat. Er is een brief aan de staat geschreven, waarin maatregelen gevraagd worden. Is de reactie van de staat onvoldoende, dan zal Urgenda de staat aanklagen. Burgers kunnen ideeën aandragen om naar voren te brengen. Zie de speciale website 'Wij willen actie'.
 
 
Na bijna 35 jaar
 
Bezoekerscentrum van De Twaalf Ambachten stopt

 
 
De 12 Ambachten 4 oktober 2012 - Eind 2012 stopt het bezoekercentrum van De Twaalf Ambachten in Boxtel de activiteiten. Het is niet langer mogelijk om het centrum, met allerlei voorbeelden van duurzame bouwvormen, rendabel te exploiteren.
Gehoopt wordt dat het centrum door anderen overgenomen en voortgezet kan worden, maar eind 2012 wordt het terrein en de gebouwen, waaronder een woonhuis, definitief verkocht.
 
De stichting De Twaalf Ambachten blijft wel bestaan en zal de grote schat aan know-how toegankelijk maken op haar website. De Twaalf Ambachten introduceerde o.a. de tegelkachel, de warmtemuur (die wij ook toepassen in onze portiekwoning), het waterloze composttoilet (Nonolet) en zuinige gasbranders (basis voor de HR-ketel) in Nederland.
 
De laatste activiteit van het centrum is de Studiedag Reparatie op 27 oktober, speciaal interessant voor leden van de Repair Café's.
 
Meer info in de nieuwsbrief (PDF. opent in nieuw venster).
 
 
Het laatste stemadvies
 
Economische groei?

 
 
11 september 2012 - Aan de vooravond van de verkiezingen voor de 2e Kamer moeten we helaas vaststellen: Het ging weer vooral om de poppetjes en de ideeën van de partijen werden gereduceerd tot een rijtje stellingen in een kieswijzer.
 
Maar wat nu als zo'n kieswijzer vragen stelt waar jij niet zo mee bezig bent of waar je al lang uit bent?
En wat als geen van die kieswijzers de brandende vragen stelt waar jij een antwoord op wilt weten?
 
Zelf geloof ik al zo'n 40 jaar niet meer in het naïeve sprookje dat de bomen tot in de hemel blijven groeien. Dat economische groei nodig is om de problemen op te lossen. Integendeel, ik beschouw het dogmatische streven naar groei door vrijwel iedereen, van links tot rechts, als het werkelijke probleem. Maar daarover vind je geen stellingen in de kieswijzers.
 
Wèl belangrijk: Een paar weken geleden waren we al weer door ons jaarlijks voorraadje natuurlijke hulpbronnen heen. Op dit moment zijn we bezig met je reinste roofbouw op de planeet. En dat tijdstip komt elk jaar vroeger, da's pas crisis! Als we willen blijven groeien, hebben we binnenkort een 2e planeet nodig. En ook al rijdt er nu een robot-karretje rond op Mars, zo snel kan de 'technische vooruitgang' ons echt niet uit de problemen helpen.
 
Dat politici zich nog steeds voor het groei-karretje laten spannen komt omdat we met z'n allen vooral op de centjes letten. Economie is 'bruto nationaal product' (BNP): hoe veel verdienen we met z'n allen. Maar dat is een bizarre manier van meten: als je bijvoorbeeld ernstig ziek in het ziekenhuis beland, stijgt de omzet van het ziekenhuis en dat telt positief mee in de economie, zelfs als je sterft in dat ziekenhuis en niets meer bijdraagt aan de economie.
Welzijn, milieu, armoede, het opraken van energie en grondstoffen, het zijn allemaal zaken die nauwelijks meetellen in de huidige economie.
 

Politieke handvatten

Er is echter een club die, wetenschappelijk onderbouwd, in dit gemis voorziet: Het Platform Duurzame en Solidaire Economie. Al in 2006 bood het platform aan de Tweede Kamer een petitie aan die vroeg om een betere manier van economisch rekenen. (Het audio-interview op deze pagina is nog steeds opvallend actueel).
 
Afgelopen 4 september presenteerde het platform haar 'alternatieve' MEV+ 2013. De MEV is de 'Marco Economische Verkenning' die het Centraal Planbureau (CPB) elk jaar maakt: een economische stand van zaken en prognose voor de nabije toekomst, die zich beperkt tot centjes, werk e.d..
De 'Marco Economische Verkenning Plus' (MEV+) van het platform (PDF opent in nieuw venster) probeert wèl rekening te houden met zaken als welzijn, milieu, grondstoffen enz.
 

Hoe reageerde de politiek op de MEV+?

Politici ontvangen MEV+ Alle politieke partijen werden uitgenodigd voor de presentatie op 4 september in Nieuwspoort (letterlijk 'om de hoek' vanuit de Tweede Kamer). Aanwezig waren de Christen Unie, de Partij van de Dieren, de Partij van de Arbeid, de Socialistische Partij en GroenLinks. De media (zeer breed uitgenodigd) lieten volledig verstek gaan.
 
Hieronder de speeches (als MP3) van de politici die wel aanwezig waren. Oordeel zelf.
Als je meer zaken belangrijk vindt dan alleen economische groei, werk en hypotheek, bijvoorbeeld omdat je kinderen hebt, beluister deze toespraken en neem dat mee in je keuze. Met het oog op de toekomst.
 

Speeches

Joel Voordewind (CU) Joel Voordewind (CU) 6 min. 16 sec.
(MP3 opent in nieuw venster).
 
Esther Ouwehand (PvdD) Esther Ouwehand (PvdD) 2 min. 15 sec.
(MP3 opent in nieuw venster).
 
Pierre Heijnen (PvdA) Pierre Heijnen (PvdA) 3 min. 46 sec.
(MP3 opent in nieuw venster).
 
Meta Meijer (kandidaat SP) Meta Meijer (kandidaat SP) 2 min 55 sec.
(MP3 opent in nieuw venster).
 
Miguel Heilbron (kandidaat GL) Miguel Heilbron (kandidaat GL) 4 min. 7 sec.
(MP3 opent in nieuw venster).
 
Veel wijsheid gewenst bij je keuze!
 
 
©Foto's: Socia Media